Piotr Wyczesany

Niezależny Domain-Driven Designer, konsultant i mentor. Specjalizuje się w modelowaniu złożonych dziedzin biznesowych z podejściem Domain-Driven Design oraz pracą z systemami odziedziczonymi. Z sukcesem wdrożył DDD w dużych i małych projektach komercyjnych - zarówno nadgryzionych zębem czasu, jak i całkiem nowych - wliczając w to swoje własne dwa startupy. Mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie jest też założycielem grupy Domain-Driven Design Kraków. Po kilkuletniej przerwie wraca na konferencyjną scenę z bogatszą, empirycznie zdobytą wiedzą, popartą produkcyjnym doświadczeniem. W wolnym czasie tweetuje jako @pwyczes.