CQRS and Event Sourcing applied on JVM with Axon Framework

Słyszałaś lub słyszałeś o wzorcach takich jak Events, Commands, Aggregates, Sagas, Domain-Driven Design, Command Query Responsibility Segregation oraz Event Sourcing?

Część z nich jest złożona i trudna w zrozumieniu oraz implementacji, podczas gdy inne dają się prosto wytłumaczyć za pomocą takich funkcji jak foldLeft().

Każdy z nich odpowiednio użyty dodaje wartość, ale dopiero umiejętne wykorzystanie ich kombinacji pozwala budować systemy tworzące strategiczną różnicę.

Przyjdź i zobacz, jak w prosty sposób można skupić się na Domenie, pozwalając by Axon Framework zajął się za nas powtarzalną infrastrukturą na JVM.

Zajęte miejsca: 0 / 12