Szymon Pobiega

Szymon pracuje jako inżynier w Particular Software gdzie pomoga rozwijać NServiceBus – najpopularniejszy framework do komunikacji asynchronicznej w .NET. W przeszłości Szymon specjalizował się w Domain-Driven Design oraz podejsciu event-driven. Aktualnie skupia architekturze systemów rozproszonych, w których komponenty komunikują się asynchronicznie.

Szymon jest współautorem https://exactly-once.github.io/.