Paweł Kapała

Paweł jest programistą - generalistą z kilkunastoletnim komercyjnym stażem. Jego ikigai to dzielenie się wiedzą i rozwiązywanie problemów. Jest współorganizatorem Toruń JUG. Ostatnio, w swojej pracy, pomaga brytyjskim startupom jako konsultant.