Arkadiusz P. Szajna

dr Arkadiusz Paweł Szajna – prawnik, kryminalistyk, kryminolog, nauczyciel akademicki oraz kierownik laboratorium badań poligraficznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ekspert z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych). Pełni funkcję członka Zarządu oraz Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych (PTBP). Jest również autorem publikacji naukowych z zakresu m.in. kryminalistyki i kryminologii oraz czynnym uczestnikiem konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pan Arkadiusz za zasługi w pracy związanej z więziennictwem został przez Ministra Sprawiedliwości uhonorowany specjalnym odznaczeniem, pt. „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.