Micro Frontends - raport z frontu

Pojęcie architektury micro frontends zdobywa rozgłos, ale rzadko mamy okazję zobaczyć, jak jest implementowana w praktyce. Podczas mojej prezentacji przedstawię nasze doświadczenia przy wprowadzaniu tej architektury do systemów dla największych banków w Polsce.