Lambda-driven business domains

Okazuje się, że bardzo często łatwiej jest myśleć o procesach i regułach biznesowych w kontekście funkcji i struktur danych. Postaram się udowodnić, że przy użyciu paru wzorców, funkcyjne podejście do programowania może być bardziej naturalne z punktu widzenia biznesowego, niż programowanie obiektowe.