Event Storming: od idei do kodu w 5 godzin

Analiza i projektowanie rozwiązań informatycznych niemal zawsze jest sporym wyzwaniem. Skomplikowane i niejasne procesy biznesowe, zmienność rządzących nimi reguł, czy dodatkowe wyzwania w postaci zagadnień infrastrukturalnych to tylko niektóre z rzeczy, z jakimi często zdarzamy się w codziennej pracy. W naszym developerskim toolboksie jest jednak szereg technik, które znajdują zastosowanie w takich sytuacjach.

Warsztat będzie podzielony na 2 części, podczas których rozpoczniemy od wspólnej analizy problemu z użyciem EventStormingu na poziomach BigPicture oraz ProcessLevel, a następnie przejdziemy do zagadnień modelowania rozwiązania z użyciem DesignLevel EventStorming oraz technik Domain Driven Design i OO. Wspólnie modelowane fragmenty domeny będą implementowane live z wykorzystaniem platformy .NET. Przejdziemy więc wspólnie przez dużą część cyklu analityczno-implementacyjnego, który ma zastosowanie w wielu projektach IT. Sesję poprowadzą Marcin Markowski, Kuba Pilimon oraz Mariusz Gil z Bottega IT Minds.

Zajęte miejsca: 0 / 40