Dobrze wypaść w roli prelegenta

Prelegenci dzielą się na tych, których słucha się z zaangażowaniem i tych, na których wykładach trudno skupić się na prezentowanej treści. Sposób w jaki podajemy informacje ma znaczący wpływ na to jak zostaną przyjęte, zrozumiane i zapamiętane. Wiedza jak dobrze zaprojektować prelekcję pozwala na prawidłowe odkodowanie przekazywanych treści przez słuchaczy, skraca czas przygotowania wystąpienia i utrzymuje uwagę audytorium.

Program warsztatów:

  • projektowanie wystąpień publicznych
  • efektywne przekazywanie informacji
  • wzbudzanie zainteresowania i utrzymywanie uwagi słuchaczy
  • tonu głosu i postawy – jak za ich pomocą zbudować wizerunek na scenie
  • przekazywanie informacji z pasją i pewnością siebie
  • możliwość zaprezentowania krótkich prezentacji i otrzymanie indywidualnego feedbacku

Zajęte miejsca: 0 / 20