Deep Learning dla programistów Javy

Rozpoczęcie przygody z DeepLearning jest trudne z 2 powodów: z jednej strony technologia, czyli Python, a z drugiej strony teoria związana z uczeniem maszynowym. W zmniejszeniu trochę tych barier pomaga programistom Javy deeplearning4j - framework umożliwiający budowanie głębokich sieci neuronowych w Javie za pomocą wysokopoziomowych abstrakcji.

Dzięki temu warsztatowi będziesz w stanie samodzielnie poruszać się zarówno po przykładach dostarczonych z frameworkiem dl4j jak również samodzielnie budowanych sieciach.

Zajęte miejsca: 0 / 10