Mówiąc językiem użytkownika - o zastosowaniach NLP w systemie rekomendacyjnym

Jedna z popularnych metod przetwarzania języka naturalnego Word2Vec opiera się na założeniu, że znaczenie słowa może być zdefiniowane przez kontekst jego użycia. Podczas prezentacji pokażę, jak analogiczną regułę zastosowaliśmy w systemie rekomendacyjnym dla milionów użytkowników, modelując ich zachowania zamiast słów w tekście. Opowiem, dlaczego w praktyce ważna jest interpretowalność modeli i jak wykorzystaliśmy NLP do tworzenia słownych opisów zainteresowań oraz przedstawię techniczne aspekty rozwiązania w dużej skali.