Bezpieczeństwo w czasach automatyzacji

Historie śmieszne i straszne o oszukiwaniu ludzi i maszyn. Kęsy informacji, wiedzy i doświadczenia ze styku światów uczenia maszynowego oraz bezpieczeństwa.

Prezentacja przede wszystkim skupia się na źródłach ograniczeń współczesnych systemów uczenia maszynowego oraz ich skuteczności przy budowaniu manipulacji ludzi w świecie cyfrowym i realnym. Jednocześnie rysuje potencjalne ścieżki rozwiązań obecnych problemów wraz z realną oceną ich przydatności. Omówione zostaną zarówno techniki wspomagające takie popularne ataki jak phishing, jak i metody wykorzystywane w zwiększaniu skuteczności systemów bezpieczeństwa.

Głównym celem prelekcji jest zainspirowanie do świeżego spojrzenia na rdzenie algorytmów oraz zasygnalizowanie, jakie potencjalne zagrożenia niesie ze sobą wykorzystanie gotowych rozwiązań.