Monolit? Mikroserwisy? A czy to ważne?

Rozmowy o architekturze można obecnie podsumować w prosty sposób – zaczynasz projekt, zrób mikroserwisy. Pytanie, czy jest to dobre podejście? Czy każdy problem należy rozwiązywać za pomocą „aplikacji chmurowej w architekturze mikroserwisowej”? Oczywiście nie! Zatem dlaczego tak robimy? Czy istnieje inne podejście do problemu? Czy klasyczne monolity mają sens? W czasie prelekcji podyskutujemy na ten temat. Rozbierzemy na elementy pierwsze kilka klasycznych aplikacji i problemów w systemach monolitycznych. Przyjrzymy się, jak można tworzyć programy i przy okazji nie utonąć w rachunkach za usługi.