Maciej Rząsa

Developer specjalizujący się w Rubym, ale nie stroniący od JavaScriptu. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z różnorodnych dziedzin (TV, recycling, turystyka, tłumaczenia). Obecnie pracuje w firmie TextMaster zajmując się m. in. automatycznym przetwarzaniem tekstów do tłumaczeń. Zainteresowany systemami rozproszonymi, samoorganizującymi się zespołami i metodami tworzenia oprogramowania.

Lubi dzielić się wiedzą. Współorganizator Rzeszów Ruby User Group (rrug.pl) oraz Rails Girls Rzeszów. Od czasu do czasu - prelegent na branżowych konferencjach i meetupach. Po godzinach - instruktor i wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej.