Mariusz Gil/Wojtek Ptak

Software architect interesujący się złożonymi systemami o wysokiej wartości biznesowej, związany głównie z platformami webowymi. Event Storming maniac. ex-CTO, konsultant, speaker i trener w Bottega IT Minds. Z branżą IT związany od ponad 16 lat. Poza tematyką projektowania oprogramowania interesuje się rozwiązaniami big-data i machine-learning, a przede wszystkim osiąganych przy ich pomocy efektów biznesowych. Po godzinach oddaje się swoim innym pasjom, fotografii i gitarze elektrycznej.