Relatywizm języków programowania

Założeniem hipotezy relatywizmu językowego Saphira-Whorfa są różnice w postrzeganiu świata w zależności o języka, którym się posługujemy. Wielojęzyczność oznacza dużo większą plastyczność mózgu, co przekłada się na lepsze zdolności komunikacyjne, większą otwartość oraz innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów. Podczas prezentacji przejdziemy przez różne języki programowania pokazując ich specyfikę oraz jak te elementy mogą wpływać na sposób rozwiązywania problemów.