Paweł Prażak

Inżynier Oprogramowania szczególnie zainteresowany systemami rozproszonymi i bezpieczeństwem. Po latach pisania aplikacji Java migrował do rozwiązań chmurowych. Zazwyczaj śni o kontenerach i automatyzacji. Poważnie uzależniony od pizzy i kawy.