Event Storming - Single Source of Truth vs Conway's Law

Jako programista lub architekt dowiesz się jak prowadzić sesje “analityczne”, aby wynieść z nich maksimum informacji i nie wystraszyć klienta prostokątami z wbitymi w nie dzidami. Zobaczysz też jak przekuwać te informacje na decyzje o granicach microservices, odkrywać ukryte, podejmować decyzje o strategii integracji

Jako manager dowiesz się jak zaangażować developerów w problem biznesowy aby nie był to dla nich kolejny smutny projekt. Zrozumiesz też, że microservisy, których ewangeliści obiecują rozwiązanie wszelkich problemów owszem mogą działać ale tylko jeżeli spełnimy szereg warunków architektonicznych oraz organizacyjnych.

Jako klient dowiesz się jak wykorzystać logiczne myślenie IT do czegoś więcej niż implementacja oraz jak nie dać nabrać się na techniczne buzzwordy.