Marta Musik

Pracuję jako Software Engineer w Splunk, w zespole zajmującym się rozwiązaniem SignalFx do monitorowania infrastruktury chmurowej. Do moich obowiązków należy przede wszystkim rozwijanie integracji pomiędzy serwisami cloud providerów (głównie AWS) a naszym produktem. Wcześniej pracowałam w Motorola Solutions, rozwijając platformę Command Central. Najwięcej piszę w Javie i node.js, mam sporo do czynienia z platformami AWS i Azure. Gdzie to możliwe, staram się usprawniać automatyzację, co daje mi okazję pracy w pythonie i bashu i z wieloma narzędziami operacyjnymi (Kubernetes, Helm, Docker, CloudFormation, Terraform…) czy serwerami CI/CD (Azure DevOps, Gitlab pipelines, Jenkins, CircleCI). Jako że sama jestem programistą pracującym w chmurze i z mikroserwisami w kontenerach (czasami przytłoczonym szybkością zmian w tej dziedzinie), staram się tworzyć narzędzia i treści, które ułatwiają poruszanie się w takim środowisku innym developerem.