Storming stormingiem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie

Technika Event Storming zdobywa ostatnio dużą popularność.

Podchodząc jednak do modelowania aplikacji jest coś więcej. Nie tylko postit’ami żyje warsztat.

To ludzie, cel, psychologia i wiele innych powiązanych i pomocnych metod.

W trakcie prezentacji chcę przedstawić kilka porad i wniosków odpowiadając na pytania:

  • Jak wyznaczyć cel?
  • Jak prowadzić warsztat?
  • Kogo zaprosić na spotkanie?
  • Czy wszystkie elementy składowe Event Storming’u musz mieć miejsce na sesji?
  • Kto powinien prowadzić spotkanie?
  • Co zrobić dalej po sesji Event Storming?
  • Gdzie można wykorzystać?
  • Z czym powiązać?
  • Jak radzić sobie z ludźmi?