Grzegorz Kocur

Senior DevOps Engineer w firmie Softwaremill. Wierzy, że nie ma jednego dobrego rozwiązania a kluczem do sukcesu jest dobór właściwego narzędzia do konkretnych potrzeb. Na co dzień zajmuje się systemami CI/CD, automatyzacją i orkiestracją. Prywatnie — mąż, ojciec, wielbiciel gór, wspinaczki.