Eliza Stasińska

Eliza Stasińska - Wicedyrektor IT @ mBank

Doświadczony menadżer IT, wysoko zorientowany na sukces, którego wyznacznikiem jest wspólne osiąganie wartości biznesowej z klientem. Promuje podejście, w którym można to osiągnąć wyłącznie z zaangażowanym teamem menadżerskim i deweloperskim IT. Lider inicjatyw o budżetach 10mln+, zarządzający zespołami i menadżerami. Specjalizuje się w stawianiu inicjatyw od zera, oraz w ewolucyjnej reorganizacji obszarów, które szukają lepszej współpracy z biznesem. Wykorzystuje do tego podejście zwinne, w którym agile jest narzędziem do osiągania celów organizacji. Posiada ponad 15-letnią praktykę w świecie informatycznym, zarówno w dziale tworzenia oprogramowania, jak i w działach utrzymaniowych i infrastrukturalnych.

Lider transformacji IT w mBanku, gdzie wraz z zespołem pomagała wszystkim szczeblom organizacji zrozumieć i zaadoptować zwinne metody wytwarzania oprogramowania. Mentor i trener zwinnych metod wytwarzania oprogramowania, z doświadczeniem w roli AgileCoach. Ma na swoim koncie skuteczne transformacje zarówno na poziomie zespołów, jak i całych działów organizacji. Dziś jej mentee zarządzają zespołami IT w mBanku, a także wchodzą w rolę AgileCoachy.