Krotki i relacje czyli dlaczego w relacyjnych bazach danych nie ma tabel a SQL kłamie

Wśród programistów i administratorów powszechnie pokutuje błędne przeświadczenie, że dane w relacyjnych bazach danych zorganizowane są w tabele. Błąd ten popełnia nawet sam język SQL. Z tego nieporozumienia wynika szereg problemów, które nigdy nie pojawiłyby się gdybyśmy od początku posługiwali się prawidłową terminologią. W czasie prelekcji postaram się odczarować terminologię związaną z bazami danych, wyjaśnić co tak naprawdę w nich przechowujemy i jakie są tego praktyczne konsekwencje.

Rafał Pocztarski

Rafał Pocztarski

Rafał Pocztarski od dziecka interesuje się programowaniem i zgłębianiem zasad działania otaczającego go świata, czym chętnie dzieli się z każdym, kto nieopatrznie wykaże choćby cień zainteresowania. Podstawówka to Basic, Logo, Pascal, C, Assembler. Liceum to Perl i JavaScript. W Node.js programuje od 2009 roku czyli zaraz od jego powstania. Jako pierwszy w Polsce zdobył Złoty Medal Node.js na Stack Overflow. Od 2018 roku zaangażowany jest w rozwój projektu Deno, kolejnego po Node.js projektu Ryana Dahla.

segfault unconference segfault university segfault workshops segfault community segfault conference