Data First

Dużo ostatnio słyszy się o DDD oraz o Event Driven. Rzadziej się mówi głośno o komplementarnym podejściu: Data Driven Programming. Weźmiemy pod lupę prostą domenę: grę planszową i spróbujemy zaprogramować jej model.Podczas prezentacji poznamy pułapki i niebezpieczeństwa podejścia Top-Down (albo Api First Design) i spróbujemy alternatywnego sposobu: Bottom-up (albo Data First).

Paweł Kapała

Paweł Kapała

Paweł jest programistą - generalistą z kilkunastoletnim komercyjnym stażem. Jego ikigai to dzielenie się wiedzą i rozwiązywanie problemów. Jest współorganizatorem Toruń JUG.Ostatnio, w swojej pracy, pomaga brytyjskim startupom jako konsultant.

segfault unconference segfault university segfault workshops segfault community segfault conference