Administratorem Twoich danych osobowych jest Symentis Events Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-010) przy Rynek Główny 28 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa - Śródmieścia w Krakowie IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000767824, REGON: 382376545, NIP: 6762560781 (dalej: my). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie udostępnienia Ci materiały związane z uczestnictwem w webbinarze online oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie kontaktu na Twoje żądanie (formularz kontaktowy), marketingu naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie (np. Freshmail w ramach kampanii mailingowych). Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (udostępnienia Ci materiałów związanych z webbinarem) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do nas na adres: rejestracja@segfault.events