Frameworkless JavaScript

Łukasz Łuczak

Podczas tego wykładu pokażę, jak stworzyć bez użycia zewnętrznych bibliotek lub frameworków aplikację JavaScript która będzie działać na NodeJS i przeglądarce.