Jarek Pałka

Chief Procrastinator Officer

od 20 lat w branży, nieustannie nie może znaleźć swojego miejsca. Kod odziedziczony, architektura, optymalizacja wydajności, JVM i agile coaching- nie ma pracy, której nie może się podjąć i której mógłby się wstydzić (no, może oprócz tworzenia rozwiązań w JavaScript). Od wielu lat uprawia turystykę konferencyjną, głównie jako wymówkę od ciężkiej pracy oraz jako okazję by nieustannie przypominać, że nasza branża to tania podróbka branży odzieżowej (przynajmniej jeśli chodzi o przychodzące i odchodzące trendy). w skrytości wielbiciel języka Python, OOP i kilku inny przestarzałych rozwiązań oraz wszystkiego, co napisał Alan Kay. w Radzie Programowej chciałby mieć prawo weta, jednak ktoś przegłosował, iż obowiązującym systemem politycznym jest demokracja.